Ik zie dat het zitplaatsnummer dat ik heb gekozen is veranderd. Waarom?

De zetelnummers geven enkel de algemene voorkeuren weer. Je kiest dus voor bepaalde zetelkenmerken (raam, gangpad), en niet voor een specifiek nummer. We behouden het recht om de zeteltoewijzing op elk moment te veranderen – zelfs na het instappen – om operationele, beveiligings- of veiligheidsredenen, of bij overmacht.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)