Ik reis met een baby of een kind. Kan ik vooraf een zitplaats kiezen?

Baby's (kinderen tot 2 jaar oud) mogen meevliegen op de schoot van hun ouders. In dat geval hoef je voor hen dus geen zetel te selecteren. Merk op dat er maar 1 baby per volwassene toegelaten is. Je kunt er ook voor kiezen een aparte zitplaats voor je baby te kopen tegen het verlaagde kindertarief (indien dat tarief mogelijk is).

Merk op dat passagiers die reizen met kinderen of baby's geen zitplaats mogen selecteren in de rij van een nooduitgang of in de rij erachter.

Contacteer ons Service Centre op een zitplaats voor je baby te boeken.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)