Als ik annuleer of niet kom opdagen voor mijn heenvlucht, wat gebeurt er dan met mijn terugvlucht?

Als je niet komt opdagen voor een vlucht zonder ons op de hoogte te brengen, annuleren wij je terugvlucht of eventuele aansluitende vluchten. Als je ons echter op voorhand op de hoogte brengt (via sociale media, de chat of per telefoon), annuleren wij je verdere vluchten niet. Wij hebben het recht om het tarief te herberekenen in overeenstemming met de gewijzigde route. Dit tarief kan mogelijk hoger zijn dan het tarief dat je oorspronkelijk betaald hebt.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)