Wat moet ik weten als ik een apparaat voor continue positieve drukbeademing (CPAP) gebruik?

CPAP-apparaten kunnen aan boord meegenomen en gebruikt worden, met enkele beperkingen.

Meer informatie vind je hier.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)