Kunnen passagiers op een brancard reizen?

Passagiers die moeten worden vervoerd op een brancard moeten altijd vergezeld worden door een medisch geschoolde reisbegeleider die is aangesteld door de verzekeringsmaatschappij of de passagier.

Meer informatie vind je hier.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)