Kunnen passagiers met ademhalingsproblemen reizen?

Passagiers die extra zuurstof nodig hebben, kunnen om medische zuurstof aan boord verzoeken of hun eigen draagbare zuurstofconcentrator (POC) meebrengen.

Meer informatie vind je hier.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)