Kunnen minderjarigen met een beperking ook reizen?

Minderjarigen met een vorm van beperking (lichamelijk en/of geestelijk) moeten worden vergezeld door een volwassene. In uitzonderlijke gevallen kan de procedure voor alleenreizende kinderen worden toegepast, maar dit wordt geval per geval beoordeeld door de Medical Assistance Coordination Service. Contacteer ons voor meer informatie.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)