Kunnen mensen met een geestelijke beperking (Alzheimer, syndroom van Down,…) ook reizen?

Om te garanderen dat passagiers met een geestelijke beperking comfortabel kunnen reizen, is het zeer belangrijk om na te gaan of zij zich kunnen redden in situaties waarmee ze niet vertrouwd zijn. Kunnen ze de weg vinden naar de gates of communiceren met het personeel? Begrijpen ze de veiligheidsinstructies tijdens de vlucht?

Meer informatie vind je hier.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)