Kan ik met een rolstoel reizen?

Als je met een rolstoel moet reizen, verwittig ons dan op voorhand, zelfs als je geen hulp nodig hebt.

Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen op batterijen moeten daarenboven voldoen aan de wetgeving inzake gevaarlijke goederen.

Meer informatie over reizen met een rolstoel.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)