In welke gevallen heb ik medische toestemming nodig?

Bij bepaalde aandoeningen (bv. hart- of longaandoeningen, beroerte ...), letsels als gevolg van een ongeval of chronische aandoeningen zal Brussels Airlines nagaan of je medische toestemming hebt om te reizen.

Voor meer informatie contacteer je ons best op voorhand.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)