In welke gevallen heb ik medische toestemming nodig?

Bij bepaalde aandoeningen (bv. hart- of longaandoeningen, beroerte ...), letsels als gevolg van een ongeval of chronische aandoeningen zal Brussels Airlines nagaan of je medische toestemming hebt om te reizen.

Meer informatie


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)