Mijn kleren zijn bezoedeld of beschadigd tijdens de vlucht door een actie van jullie personeel. Hoe kan ik een klacht sturen?

Bijgewerkt 2 years ago door Ada Myriam Scanu

Je kan ons een klacht sturen via het speciaal formulier voor Incidenten aan boord.

Voor met vloeistof bezoedelde kleding vragen wij je ons de volgende documenten te bezorgen:

  • een kopie van je ticket
  • factuur van de droogkuis
  • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew

Voor beschadigde kleding vragen we je ook de volgende documenten te bezorgen:

  • een kopie van je ticket
  • factuur van de herstelling. Als herstelling niet meer mogelijk is, gelieve ons dan het originele aankoopsbewijs te bezorgen
  • het rapport opgemaakt aan boord door onze crew


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)