Kan ik mijn elektronische sigaret aan boord roken?

Nee, het gebruik van rookapparatuur aan boord is ten strengste verboden.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)