Welke documenten heb ik nodig als ik zwanger ben?

Het is aangeraden voor vrouwen die meer dan 28 weken zwanger zijn, om een recent document van hun behandelende arts mee te nemen met de volgende informatie:

  • bevestiging dat de zwangerschap zonder complicaties verloopt
  • de verwachte bevallingsdatum
  • de arts moet expliciet vermelden dat vliegreizen de zwangerschap en de gezondheid van de moeder niet in het gedrang brengt

Download het document voor medische goedkeuring van aanstaande moeders.

Medische toestemming is nodig voor zwangere vrouwen die:

  • een zwangerschap met complicaties hebben
  • een tweeling of meerling verwachten en in hun 28e zwangerschapsweek of verder zijn

Meer informatie over reizen als aanstaande moeder.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)