Kunnen LOOPs vervallen?

Ja, zoals eerder meegedeeld aan alle LOOP-leden, zijn alle resterende LOOPs op 31/01/2021 vervallen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)