Kunnen LOOPs vervallen?

Het volstaat om voor 1 februari 2020 één keer met Brussels Airlines te reizen om de geldigheid van je LOOPs met 12 maanden te verlengen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)