Krijg ik hetzelfde aantal LOOPs voor alle valuta?

Boekingen die in andere valuta zijn gemaakt, zullen eerst omgezet worden in euro vooraleer het aantal verdiende LOOPs berekend wordt.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)