Krijgen kinderen voorrang bij het instappen?

Ja, gezinnen met kinderen onder de 2 jaar krijgen voorrang bij het instappen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)