Ik ben zwanger en ik ben bang dat de metaaldetectoren mijn baby kunnen beschadigen. Wat moet ik doen?

Hoewel metaaldetectors geen gebruik maken van röntgenstralen, kan je aan de veiligheidsagenten vragen om je te fouilleren of scannen in plaats van de metaaldetector te gebruiken.

Meer tips voor aanstaande moeders.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)