Wat zijn de regels voor het reizen met huisdieren?

Reizen met huisdieren is onderworpen aan de wetgeving betreffende de invoer, uitvoer en doorvoer van levende dieren.

Meer informatie over reizen met dieren.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)