Welke rechten hebben individuen onder de GDPR?

Een betrokkene heeft acht fundamentele rechten onder de GDPR. Deze zijn:

  1. Het recht op informatie – Organisaties moeten volledig transparant zijn over de manier waarop ze persoonsgegevens verwerken.
  2. Het recht op toegang – Betrokkenen hebben het recht te weten welke gegevens over hen wordt bewaard en hoe deze worden verwerkt.
  3. Het recht op rectificatie – Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te wijzigen als deze fout of onvolledig zijn.
  4. Het recht om vergeten te worden – Dit is het recht om persoonsgegevens te verwijderen zonder hiervoor een specifieke reden te geven.
  5. Het recht op beperking van de verwerking – Dit is het recht om de verwerking van persoonsgegevens te blokkeren of te beperken.
  6. Het recht op gegevensportabiliteit – Met dit recht is het voor een betrokkene mogelijk om zijn persoonsgegevens te verkrijgen en deze informatie over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  7. Het recht van bezwaar – In bepaalde omstandigheden hebben de betrokkenen het recht om bezwaar te hebben tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing.
  8. Het recht om bezwaar te hebben tegen geautomatiseerde besluitvorming – De GDPR heeft bepaalde mechanismen ingevoerd om betrokkenen te beschermen tegen het risico dat mogelijke negatieve beslissingen worden genomen zonder menselijke tussenkomst.

Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)