Wat reguleert de GDPR?

De GDPR regelt de 'verwerking' van persoonsgegevens, met inbegrip van de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking, opslag, behandeling en het wissen van de gegevens.

De GDPR geeft het begrip 'persoonsgegevens' een hele ruime invulling. Het gaat om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene, inclusief namen, e-mailadressen, foto's, bankgegevens, locatiegegevens, IP-adressen en identificatiecookies.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)