Wat is GDPR?

GDPR staat voor 'General Data Protection Regulation' (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Dit is een nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie, bedoeld om het fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens van het individu (ook 'de betrokkene' genoemd) te versterken. Ze voert strenge vereisten in voor bedrijven die zaken doen in Europa, die de normen voor gegevensbescherming en -veiligheid verbeteren en op elkaar afstemmen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)