Wanneer wordt de GDPR van kracht?

De GDPR werd goedgekeurd op 27 april 2016 en wordt van kracht op 25 mei 2018.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)