Waar verbindt Brussels Airlines zich toe met betrekking tot de GDPR?

Het Privacybeleid van Brussels Airlines weerspiegelt al de kernbeginselen van de GDPR die de betrokkene alles laat bepalen. Ons Privacybeleid weerspiegelt onze al lang bestaande belofte om persoonsgegevens op een verantwoorde manier te gebruiken en te beveiligen met geavanceerde technologieën en strenge interne beleidslijnen en praktijken. We stemmen ons Privacybeleid, inclusief onze bedrijfspraktijken, -processen en -beleidslijnen op elkaar af om aan de GDPR-verplichtingen te voldoen. We hebben een beroep gedaan op de toonaangevende leiders op het vlak van gegevensprivacy en -beveiliging om samen met ons team deze inspanningen te leveren.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)