Is het Brussel Airlines toegestaan om persoonsgegevens van de EU over te dragen naar andere landen als onderdeel van de dienstverlening?

De GDPR verplicht niet dat EU-persoonsgegevens in de EU blijven en legt evenmin beperkingen op het overdragen van persoonsgegevens naar buiten de EU op. Lees ons privacyverklaring voor meer informatie.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)