Is GDPR van toepassing op telefonische communicatie?

Wanneer bedrijven uw gesprekken opnemen, vallen ze ook binnen het toepassingsgebied van de GDPR en worden deze opnamen beschouwd als een vorm van gegevensverwerking. De GDPR bepaalt dat individuen moeten worden ingelicht over hoe en waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt. De GDPR vraagt bedrijven om te bewijzen dat het doel van de opname rechtmatig is.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)