Is de GDPR van toepassing op Brussels Airlines?

Ja, de GDPR is van toepassing op Brussels Airlines. In het algemeen is ze van toepassing op bedrijven die in de EU gevestigd zijn en op bedrijven van buiten de EU als ze persoonsgegevens verwerken in verband met (i) het leveren van goederen of diensten aan EU-betrokkenen of (ii) het traceren van individueel gedrag van EU-betrokkenen (bijvoorbeeld via online tracering), ongeacht waar de gegevens worden verwerkt of opgeslagen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)