Hoe beïnvloedt GDPR het beleid over gegevensinbreuken?

De bepalingen inzake gegevensinbreuken richten zich hoofdzakelijk op het meldingenbeleid van bedrijven in het geval van een inbreuk. Gegevensinbreuken die een risico voor betrokkenen kunnen vormen, moeten binnen de 72 uur na het voorval worden gerapporteerd aan de dienst voor gegevensbeveiliging (DPA) en zonder onredelijke vertraging aan de betreffende betrokkenen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)