Wat is een EMD?

EMD staat voor Electronic Miscellaneous Document. Dit is het document dat je ontvangt na aankoop van een extra dienst zoals extra bagage, meebrengen van sportmateriaal, enz. Je ontvangt een e-mail met je EMD als bijlage. Voor iedere extra dienst die je hebt aangeschaft, ontvang je zo'n document.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)