Wat is de minimumleeftijd voor een kind om alleen te reizen?

Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen alleen reizen als ze daartoe in staat worden geacht. In geval van twijfel over het vermogen van een kind om alleen te reizen, kunnen ouders de dienst voor niet-begeleide minderjarigen aanvragen.

Meer informatie alleenreizende kinderen.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)