Er ontbreken voorwerpen in mijn handbagage. Wat moet ik doen?

Het spijt ons dat er voorwerpen ontbreken in je handbagage.

Als er voorwerpen uit je handbagage ontbreken, moet je er rekening mee houden dat de vervoerder niet aansprakelijk is voor schade (inclusief kleine diefstal) aan bagage die niet aan hem is toevertrouwd, tenzij de schade toe te schrijven is aan een fout van de vervoerder.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)