Wat gebeurt er als ik mijn aansluitende vlucht op Brussels Airport mis?

Als je je aansluitende vlucht gemist hebt, ga je naar de Brussels Airlines Service Desk op Brussels Airport voor meer informatie. Tesamen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor jou.


Hebben we jouw vraag beantwoord?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)